Nhạc nuớc trên phao nổi |Công Viên Hoàng Hoa Thám |TP. Bắc Giang

Nhạc nuớc trên phao nổi |Công Viên Hoàng Hoa Thám |TP. Bắc Giang

Công trình nhạc nuớc trên phao nổi gồm 03 cum chính trải dài trên mặt hồ 150m. Cụm chính giữa gồm 03 dàn phun: Cột nước trung tâm cao 28-30m, dàn tia xung quanh 08 vòi phun cao 10-12 m có sử dụng biến tần cho cột nước lên xuống, dàn ngoài cùng 50 tia phun từ trong ra ngoài cao 5,0-6,0m. 02 Cụm hai bên gồm 02 dàn: Cột nước trung tâm cao 18-25m, dàn ngoài cùng 50 tia phun từ trong ra ngoài cao 5,0-6,0m sử dụng biến tần cho cột nước lên xuống. 03 Cụm chính được nối với nhau bằng 80 vòi phun tia lớn có sử dụng van điện từ đóng cắt tia nuớc liên tục tạo hiệu ứng chính cho hệ thống nhạc nước.

Video nhạc nước

/

80 tia lớn sử dụng van điện từ đóng cắt tia nước liên tục nối 03 Cụm phun chính

/

/

 03 cột nước trung tâm của các Cụm phun cao từ 18-30m

Bài viết khác

0904. 891. 688