Trong bối cảnh quĩ đất nội đô chật hẹp, không gian sống xanh, hồ nước cùng tiện ích hiện đại đã trở thành xu hướng mới tại các khu độ thị hiện đại, thành phố lớn.  Tuyên phố đi bộ và Không gian mở trong đô thị có vai trò rất quan trọng không chỉ trên phương diện tạo nên những cảnh quan đẹp mà còn có ý nghĩa với cuộc sống hằng ngày của người dân. Những không gian mở đó không chỉ đơn thuần là nơi nghỉ ngơi, giải trí, bảo tồn cảnh quan môi trường và các giá trị văn hóa mà còn là nền tảng cho tính sống còn của đô thị. Nó củng cố rất nhiều những lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái thiết thực đối với khả năng hoạt động lành mạnh của các chức năng đô thị.


0904. 891. 688