Vòi phun Premier Ấn Độ và  Việt Nam

Vòi phun Premier Ấn Độ và Việt Nam

Ngoài vòi phun của hàng Oase CHLB Đức Công ty NPT còn cung cấp các loại vòi phun của Premier - Ấn Độ và NPT Việt Nam
- Vòi phun tia
- Vòi phun sủi: Sủi cây thông, Sủi bọt khí
- Vòi phun Quay
- Phun tạo hình Nấm, hoa Tulip, hình cầu ...
- Súng bắn Jumping Jet, Laminar
- Vòi phun điều khiển 2D, 3D
...

Bài viết khác

0904. 891. 688