Vòi phun tạo hình Oase - CHLB Đức

Vòi phun tạo hình Oase - CHLB Đức

Công ty NPT cung cấp tất cả chủng loại vòi của hãng Oase CHLB Đức như:
- Vòi phun tia
- Vòi phun sủi: Sủi cây thông, Sủi bọt khí
- Vòi phun Quay
- Phun tạo hình Nấm, hoa Tulip, hình cầu ...
- Súng bắn Jumping Jet, Laminar
- Vòi phun điều khiển 2D, 3D
- Vòi phun nước kết hợp với lửa
- Súng bắn nước bằng khí nén

Bài viết khác

0904. 891. 688