Nhạc nước khu đô thị Victory - Từ Sơn - Bắc Ninh

Nhạc nước khu đô thị Victory - Từ Sơn - Bắc Ninh

Nhạc nước nổi khu đô thị Victory Từ sơn Bắc Ninh- Chủ Đầu tư Công ty Mạnh Đức do Công ty NPT thiết kế thi công dựa trên ý tưởng vươn lên mạnh mẽ của TP mới. Là đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội và là một trong hai trung tâm kinh tế - văn hóa - giáo dục của tỉnh Bắc Ninh (sau Thành phố Bắc Ninh). Từ Sơn là một đô thị công nghiệp với nhiều khu công nghiệp, nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng

Bài viết khác

0904. 891. 688