Nhạc nuớc tại khu đô thị Tây Hồ Tây - Starlake Hà Nội

Nhạc nuớc tại khu đô thị Tây Hồ Tây - Starlake Hà Nội

Hệ thống nhạc nước gồm 04 hệ thống phao nổi đặt trên hồ và hệ thống 400 đèn Led sử dụng công nghệ DMX chạy quanh hồ. 03 Hệ thống phao nổi bố trí vòi phun các cột nuớc trung tâm cao từ 15-25m. Vòi phun xung quanh cao từ 6,0-9,0m. 01 hệ thống phao nổi lắp đặt màn hình nước cao 12m và rộng 25m để hệ thống chiều Laser được cài đặt nội dụng trên máy tính chiều lên.

 Video 

 

 Video 

 

/

/

/

/

/

/

 /

/

/

/

/

/

/

/

Bài viết khác

0904. 891. 688