Nhạc nước Mini tại Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Nhạc nước Mini tại Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Hệ thống nhạc nước Mini này được làm trong bể cá kích thước 2,6x0,8m của gia đình. Do hạn chế vê kích thước chúng tôi thiết kế 01 đường dọc bể gồm 15 vòi phun tia có sử dụng van điện từ kết hợp với một dàn 06 vòi phun sủi sử dụng 02 van điện từ và 02 vòi phun tia lớn sử dụng van điện từ bắn từ ngoài vào tâm bể.

Bài viết khác

0904. 891. 688