Phụ kiện cho Đài phun nước - Nhạc nước

Phụ kiện cho Đài phun nước - Nhạc nước

Phụ kiện cho Đài phun nước - Nhạc nước bao gồm:
- Hệ thống thống tủ điện điều khiển
- Hệ thống lọc nước
- Cảm biến mực nước
- Cảm biến gió
- Van điện từ
- Hệ thống âm thanh

Bài viết khác

0904. 891. 688