Đài phun nước tại khu Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Tứ Xã, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Đài phun nước tại khu Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Tứ Xã, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Đài phun nước hoàn thành đầu tháng 10-2018

Bài viết khác

0904. 891. 688